Det är väldigt enkelt att upptäcka och uppleva Skuleskogen på nära håll, det finns över 2,5 mil vandringsled i området. Bland annat går den över 12 mil långa ”Höga Kusten leden” rakt igenom Skuleskogen. Det finns olika svårighetsgrader på vandringarna men skall man besöka Slåttdalsskrevan eller gå runt hela nationalparken ska man tänka på att området är starkt kupperat och stigarna är på sina ställen både steniga och fulla av rötter som kan göra det lite besvärligt att ta sig fram.

När man skall vandra i Skuleskogen så börjar man ofta sin tur endera från Kjäl i söder eller från Näske i norr. Den vanligaste etappen är naturligtvis att ta den närmsta vägen (4 resp 4,5 km enkel väg) upp till Slåttdalsskrevan och tillbaks från dessa platser, detta tar någon timme från båda hållen.

Ett tips är att ta någon extra timma på sig och istället gå en något längre runda, dels får man se mer av Skuleskogen och dessutom slipper man gå samma väg två gånger. Studera dom informationstavlor som finns vid någon av entréerna nord, väst eller syd för att hitta en lämplig tur att upptäcka Skuleskogen. Man kan i princip se det mesta av området på en dagstur men för den som önskar finns det även möjligheter till övernattning.

Slotterdalsskrevan

Det finns övernattningsstugor vid LillrutenstuganSkrattabbortjärnen,  Näskebodarna, Tärnättholmarna och Tärnättvattnet dessa är öppna för alla året om. Vill du veta mer om stugornas standard så finns det mer information att läsa på länsstyrelsens hemsida.   Norr om Näskebodarna ligger en handfull privatägda sommarstugor som inte ingår i nationalparken, vilket besökare uppmanas att respektera.

Vill man tälta i Skuleskogen så är man hänvisad till speciellt anvisade platser och man får endast tälta en natt på samma ställe. Man ska också komma ihåg att all eldning förutom vid särskilt iordningställda platser helt förbjuden i Skuleskogen.