Skuleskogens nationalpark invigdes högtidligt 1984 av kung Karl XVI Gustav. Nationalparken är en av totalt 28 parker i Sverige. En nationalpark är det finaste ett naturområde kan bli i Sverige och syftet med en nationalpark är att ”bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick” (ur miljöbalken). Staten äger all mark i en nationalpark.

I Skuleskogen hittar du en av kustlandets få återstående storskogar. Här kan du vandra i dagar, njuta av frodiga bäckskogar eller gå ut på de karga hällmarkerna och hänföras av de mäktiga vyerna. Trots att Skuleskogen berördes av omfattande avverkningar under 1800-talets senare hälft ger många av nationalparkens skogsmiljöer idag en känsla av urskog.

Fallet träd Skuleskogen

Skuleskogen har en arial på 2868 hektar och räknar man dessutom in dom tre naturreservat som finns i direkt anslutning till nationalparken så är det område på 3006 hektar.

Läs mer extern_lank